برچسب: آپارتمان

127 مشاهده

جلسه سفیر محترم ایران با شهردار…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

  پیرو جلسه اقای بیگدلی سفیر محترم ایران با شهردار الانیا و درخواست شهردار الانیا مبنی بر برقراری پرواز مستقیم بیشتر بخوانید...

120 مشاهده

فیلم اشنایی با الانیا از کانال…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

  https://www.youtube.com/watch?v=BG8uOLU_t6k

آخرین مطالب