برچسب: مقایسه زندگی در استانبول و ازمیر

مقایسه زندگی در استانبول و ازمیر
69 مشاهده

مقایسه زندگی در استانبول و ازمیر

نوشته شده توسطadmin

ازمیر با روند صنعتی شدن جنبش فزاینده ای پیدا کرده و در سال های اخیر مورد مهاجرت سریع قرار گرفته بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب