برچسب: مشکلات کار در ترکیه

پیدا کردن کار در ترکیه
93 مشاهده

پیدا کردن کار در ترکیه

نوشته شده توسطadmin

اگر تنها به چشم یک کشور توریستی به ترکیه نگاه می کنید ، دوباره نگاه کنید ! بسیاری از مهاجران بیشتر بخوانید...

راهنمای یافتن کار در ترکیه
149 مشاهده

راهنمای یافتن کار در ترکیه

نوشته شده توسطadmin

شاید شما نیز به عنوان یک فرد خارجی و مهاجر به ترکیه بارها و بار ها این سوال برای شما بیشتر بخوانید...

شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه برای مهاجران
242 مشاهده

شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

شرایط کار مهاجران در ترکیه با مسائلی مانند محدوده حق کار، مدت زمان و محدودیت ها با توجه به تعداد بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب