برچسب: مجتمع ولیعصر شهریار

599 مشاهده

مغازه تجاری در پاساژ ولیعصر طبقه…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

مغازه تجاری در پاساژ ولیعصر طبقه زیر زمین 18 متر مربع هر متر مربع 400.000.000  ريال. امکان تهاتر و معاوضه بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب