برچسب: صنعت گردشگری استانبول باز هم رکوردشکنی کرد

صنعت گردشگری استانبول باز هم رکوردشکنی کرد
157 مشاهده

صنعت گردشگری استانبول باز هم رکوردشکنی…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

در پنج ماه اول سال 2019، گردشگری در استانبول از 5 میلیون نفر گذشت و توانست رکورد سابق خود در بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب