برچسب: شرایط زندگی در استانبول

161 مشاهده

تجربه زندگی در استانبول

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

    ، شهری ساحلی در غرب ترکیه، بین دریای سیاه و مرمره است. آنچه در استانبول خاص است، این بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب