برچسب: دانشگاه های دولتی استانبول

174 مشاهده

تحصیل در دانشگاه استانبول

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

    قدمت دانشگاه استانبول به سال 1453 زمانی که توسط سلطان مهمد دوم عثمانی به عنوان مدرسه فلسفه، پزشکی، بیشتر بخوانید...

177 مشاهده

محبوب ترین دانشگاه های استانبول کدام…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

در سال 2019 رتبه بندی دانشگاه های استانبول از میان 52 موسسه آموزش عالی استانبول با معیارهای زیر صورت گرفته بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب