برچسب: تحصیل در دانشگاه استانبول

174 مشاهده

تحصیل در دانشگاه استانبول

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

    قدمت دانشگاه استانبول به سال 1453 زمانی که توسط سلطان مهمد دوم عثمانی به عنوان مدرسه فلسفه، پزشکی، بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب