برچسب: تابعیت ترکیه بدون شرایط اقامت

دوره اقامت بدون وقفه چگونه محاسبه می شود؟
71 مشاهده

دوره اقامت بدون وقفه چگونه محاسبه…

نوشته شده توسطadmin

وقفه اقامت چیست؟ به جز خدمات عمومی اجباری, تحصیل و سلامت اقامت در خارج از ترکیه بیش از مجموع شش بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب