برچسب: اقامت موقت ترکیه

چگونه اقامت ترکیه بگیریم؟
130 مشاهده

چگونه اقامت ترکیه بگیریم؟

نوشته شده توسطadmin

اگر می خواهید در ترکیه مستقر شوید و تجارت خود را شروع کنید و ملکی را برای خود خریداری کنید بیشتر بخوانید...

شرایط اخذ اقامت دائم و موقت ترکیه
202 مشاهده

شرایط اخذ اقامت دائم و موقت…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

براساس این گزارش، که توسط اداره کل مدیریت مهاجرت تهیه شده و از اطلاعات رسمی جمع آوری شده است، تعداد بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب