172 املاک یافت شده
مرتب سازی براساس::

آپارتمان دو خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۳, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
1,355,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان  سه خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۳, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
1,645,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان  چهار خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۳, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
1,883,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس یک خوابه در منطقه کارتال قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
530,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس دو خوابه در منطقه کارتال قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
821,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس سه خوابه در منطقه کارتال قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
1,169,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس چهار خوابه در منطقه کارتال قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
1,795,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس چهار خوابه در منطقه چکمه کوی قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
3,340,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس سه خوابه در منطقه چکمه کوی قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
3,090,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس دو خوابه در منطقه چکمه کوی قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
2,470,000 لیر
لیست شده است 6 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس یک خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
285,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس دو خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
388,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس سه خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
543,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس سه خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۱۹, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
761,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس یک خوابه در منطقه پندیک قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۱۹, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
387,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط

آپارتمان لوکس یک خوابه در منطقه کارتال قسمت آسیایی استانبول

 • ترکیه
 • آماده بازدید است اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ق.ظ به ۰۶:۰۰ ب.ظ
500,000 لیر
لیست شده است 7 ماه پیش توسط