ماه: دسامبر 2015

133 مشاهده

جلسه سفیر محترم ایران با شهردار…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

  پیرو جلسه اقای بیگدلی سفیر محترم ایران با شهردار الانیا و درخواست شهردار الانیا مبنی بر برقراری پرواز مستقیم بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب