دسته: تجاری (ایران)

444 مشاهده

مغازه تجاری در پاساژ ولیعصر طبقه…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

مغازه تجاری در پاساژ ولیعصر طبقه زیر زمین 18 متر مربع هر متر مربع 400.000.000  ريال. امکان تهاتر و معاوضه بیشتر بخوانید...

725 مشاهده

فروش ۲ باب مغازه ۲۳ –…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

فروش 2 باب مغازه 23 مترمربعی در طبقه همکف هر متر مربع 1.200.000.000 ريال و 15.5 متر مربعی در طبقه بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب