مدارک لازم و شرایط اخذ ترجمه گواهینامه رانندگی در ترکیه

به اطلاع دوستان میرساند که عزیزانی که  نیازمند گواهینامه رانندگی ترک هستند میتوانند شخصا نسبت به تهیه  گواهینامه ترک اقدام  نمایند شایان ذکر است داشتن گواهینامه ترک برای ما حکم کیملیک داره و در همه جای ترکیه به عنوان یه مدرک معتبر قبول دارند.

لینک راندو ( در لینک مذکور قسمت یابانجی سوروجو بلگسی را انتخاب کنید ) –

http://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/

http://www.ankara.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

مدارک مورد نیاز

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

۱ Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,
ترجمه گواهینامه ایرانی در کنسولگری با مهر تائید

 

 

 

 

 
۲ Sürücü belgesi dosyası,
پرونده راننده که در روز حضور در اداره امینت خودشان بهتون میدهند
۳ Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda mmdoldurulur),
پرینت راندو
۴ Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
ایکامت تذکرسی ( کارت یا دفترچه اقامت )

 

 

 

 
۵ İki (4) adet fotoğraf,
عکس ۶*۴ مخصوص اهلیت ( گواهینامه ) چهار عدد
۶ Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),
برگه معاینه پزشکی ( با رفتن به یک بیمارستان دولتی و یا کلینک خصوصی درخواست انجام معاینه پزشکی برای اهلیت ( گواهینامه ) میکنید در بیمارستان دولتی با ۱۵ لیر این کارانجام میشود

 

 
۷ Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
برگه گروه خونی که از بیمارستان تهیه میکنید
۸ Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere-Almanya sürücü mmbelgesi hariç),
اصل گواهینامه
۹ Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi
فتوکپی رنگی پشت رو گواهینامه
۱۰ Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),
فیش پرداختی بانکی به کلاس گواهینامه خارجی ( پایه دوم ) در هر بانکی میتوانید واریز کنید به مبلغ ۳۴۶٫۷ لیر
۱۱ Sürücü Belgesi kart ücreti,
هزینه صدور کارت که نقدی که در اداره امنیت میگیرند ۱۱۹ لیر
۱۲ KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.
مربوط به شما ها نیست 

توجه : در ترکیه گواهینامه تاریخ اعتبار ندارد و دایمی میباشد. فقط در صورت گم شدن باید دوباره همه هزینه ها را پرداخت و مجدد اقدام کرد.

به همین سادگی …
با آرزوی سلامتی ، آرامش و شادی برای دوستان عزیز

 

ehliyeti-olanlar-dikkat-iste-yeni-donem-26344 Kopyası-scan00033

 

خرید، فروش و اجاره ویلا و آپارتمان در استانبول، آنتالیا، آلانیا، آنکارا، ازمیت، ازمیر و ...
مهندسین مشاور پروژه های عمرانی، بازرگانی، مهاجرتی و مالی در ایران، ترکیه، اسپانیا و آمریکا


شماره تماس ها:
۹۱۰۴۵۲۷۱۰۰ ۹۸+
۹۱۰۴۵۲۷۲۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۴۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۵۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۶۰۰ ۹۸+

3 دیدگاه ها

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت