شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه برای مهاجران

شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه برای مهاجران

شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه برای مهاجران

شرایط کار مهاجران در ترکیه با مسائلی مانند محدوده حق کار، مدت زمان و محدودیت ها با توجه به تعداد مهاجران در ترکیه در ارتباط است. البته به دلیل برابر نبودن وضعیت قانونی مهاجران، شرایط کار در ترکیه برای مهاجران نیز تابع مقررات یکسان نیست. در این زمینه، در وضعیت های مختلف مانند دانشجو بودن، مهاجر و یا اقامت موقت، شرایط کار برای مهاجران متفاوت خواهد بود.

 

شرایط اخذ ویزای کار در ترکیه برای مهاجران

 

اخذ تعهد مجوز کار

شرایط کار برای مهاجران با توجه به ماده ۶ قانون شماره ۶۷۳۵: بر اساس این قانون، مهاجران برای کار در ترکیه باید از وزارت کار و امنیت اجتماعی مجوز کار دریافت کنند. در قوانین دیگر و یا توافق نامه های بین المللی و یا قرار دادهایی که مشخص شده می توان بدون مجوز کار، کار کرد این افراد می توانند بدون مجوز کار در ترکیه کار کنند. محدودیت دیگر در شرایط کار اتباع خارجی در ترکیه مرتبط با حرفه مهاجران است. اگر چه در قانون شماره ۶۷۳۵ حرفه هایی را که خارجی ها نمی توانند کار کنند، حساب نمی کنند، بلکه به دلیل ممنوعیت های حقوقی خاص مهاجران در حرفه هایی مانند دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی، وکالت، دادستان، مدیریت بیمارستان های خصوصی، ادارات، نهادهای خصوصی یا دولتی، افسر امنیتی در سازمان های خصوصی یا عمومی، مشاوره گمرکی، غواصی و کاپیتان خدمه نمی توانند کار کنند.

 

درخواست مجوز کار باید انجام شود

درخواست مجوز کار برای خود شهروندان ترکیه از وزارت کار و امور اجتماعی و برای مهاجرانی که اقامت دارند و یا از نظر قانونی شهروند آن کشور هستند از طریق سفارت خانه ها و کنسولگری ترکیه انجام می شود. همچنین درخواست مجوز کار از طریق موسسه واسطه نیز ممکن است.

درخواست برای تمدید مجوز کار باید شصت روز قبل از پایان مجوز کار یا در هر صورت قبل از پایان مجوز کار انجام شود. درخواست هایی که در این دوره ها انجام نشوند رد می شوند.

اگر برگه ای در درخواست مجوز کار کم باشد باید در مدت زمان درخواست تکمیل شود. این دوره ممکن است حداکثر سی روز باشد. اگر درخواست مجوز به درستی اجرا شود و برگه ای کم نباشد  درخواست مجوز کار ظرف ۳۰ روز نهایی می شود. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد درخواست های مجوز کار برای مهاجران تصمیم می گیرد. در درخواست مجوز کار برای مهاجران، سابقه مهاجران، مناسب بودن مدارک تحصیلی مربوط به حرفه ای که برای آن در خواست کار داده اند و سابقه داشتن و نداشتن جرم مد نظر است.

 

مجوز اولیه

در مورد شرایط کار مهاجران در ترکیه، برای بعضی از حرفه ها، به تازگی داشتن مجوز اولیه الزام معرفی شده است. با توجه به ماده ۸ قانون شماره ۶۷۳۵، در زمینه های بهداشت و آموزش که نیاز به مهارت حرفه ای دارند، نمی توان بدون مجوز اولیه مجوز کار اعطا کرد. برای خدمات بهداشتی از وزارت بهداشت، برای خدمات آموزشی از وزارت آموزش و پرورش ملی مجوز کار برای مهاجرانی که دارای صلاحیت حرفه ای نباشند اعطا نمی شود. مجوز اولیه مشاغل برای کسب گواهینامه حرفه ای، توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی با در نظر گرفتن مؤسسات مربوطه تعیین می شود.

مجوز اولیه برای کارکنان آموزش خارجی توسط YÖK داده می شود. به همین ترتیب، طبق بند آخر ماده ۸، مجوز کار برای پرسنل تحقیق و توسعه بر اساس نظر وزارت علوم، صنعت و فناوری تعیین می شود.

 

انواع مجوزهای کاری

چهار نوع مجوز کار مدت دار، نامحدود، مستقل و استثنایی وجود دارد.

 

مجوز کار مدت دار

طبق ماده ۱۰ قانون شماره ۶۷۳۵، برای کار در محلی خاص متعلق به شخص حقوقی یا قانونی یا موسسات و سازمان های عمومی، برای اولین درخواست مجوز کار حداکثر یک سال صادر می شود. در صورت درخواست تمدید مجوز کار، اگر در کنار همان کارفرمای قبلی کار کند ۲ سال و برای درخواست های بعدی، مجوز کار به مدت سه سال ممکن است اعطا شود. اما اگر تحت کارفرمایان مختلف باشد شرایط درخواست اولیه اعمال می شود.

 

مجوز کار به طور نامحدود

برای مهاجرانی که اقامت بلند مدت یا مجوز کار برای حداقل ۸ سال دارند حق درخواست مجوز کار نامحدود را دارند. با این حال، داشتن این شرایط به این معنی نیست که اجازه کار به طور نامحدود به آن ها اعطا می شود. دولت قدرت اختیار دارد. مهاجرانی که مجوز کار به طور نامحدود دارند از تمام حقوق دریافت شده از طریق مجوز اقامت طولانی مدت بهره مند می شوند. مهاجری که دارای مجوز کار نامحدود است، هانطور که حق رای دادن و انتخاب ندارد و هیچگونه وظیفه نظامی نیز ندارد.

 

مجوز کار مستقل

با توجه به ماده ۱۰/۷ قانون شماره ۶۷۳۵، مهاجرانی که عضو مشاغل حرفه ای هستند می توانند مجوز کار مستقل را با توجه به شرایط خاص آن ها در قوانین مربوط به کار دریافت کنند. کار مستقل، مدت دار تنظیم می شود.

 

مجوز کار استثنایی

مجوز کار استثنایی در ماده ۱۶ قانون شماره ۶۷۳۵ تنظیم شده است. در رابطه با مجوز کار برای افراد ذکر شده در قانون ۷ و۹ و ماده ۱۰ ،  به مقررات مربوط به روش ها و اصول ممکن است استثنا اعمال شود.

 

معافیت مجوز کار

درخواست برای معافیت مجوز کار برای مهاجران ممکن است در ترکیه مستقیما از وزارت کار و امور اجتماعی، در کشورهای خارجی، جایی که او شهروند است یا به طور قانونی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری ها به دست آید.

کسانی که معافیت مجوز کار را می گیرند، طبق مقرراتی که توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی بر اساس قانون شماره ۶۷۳۵ صادر می شود، تعیین می شوند. با این حال، بر طبق مقررات اجرای قانون اصلاح ۴۸۱۷، با توجه به ماده موقت ۱ قانون شماره ۶۷۳۵ مقرراتی که با این قانون مخالف نیست، همچنان ادامه خواهند داشت. دوره های گذشته با معافیت مجوز کار، در دوره های مجوز کار و اقامت در نظر گرفته نمی شود.

 

لغو مجوز کار

مجوز کار یا معافیت با پایان دوره مجوز یا معافیت یا لغو مجوز توسط وزارتخانه نامعتبر می شود.

علاوه بر این، مجوز کار یا معافیت باید در موارد زیر لغو شود:

 • نیامدن مهاجر در عرض ۶ ماه به ترکیه بعد از صدور مجوز کار یا معافیت مجوز کار
 • تمدید گذرنامه خارجی یا اسناد جایگزین گذرنامه، به جز تصویب وزارت داخلی یا وزارت امور خارجه
 • اگر کار به هر دلیل به پایان برسد
 • اگر کار کردن غیرقانونی مهاجر خارج از کشور اثبات شود
 • اگر درخواست مجوز کار با اطلاعات نادرست یا ناقص ساخته شده و این وضعیت بعدا مشخص شود.
 • دارنده کارت فیروزه اطلاعات و مدارک لازم در طول دوره انتقال را ارائه نکند
 • تحت قانون شماره ۶۴۵۸، اگر مهاجر ممنوع الورود به ترکیه باشد
 • اگر کار مهاجر برای سلامت عمومی، امنیت عمومی و نظم عمومی مشکل ایجاد کند.
 • اگر صاحبان کارت فیروزه بیش از دوره تعیین شده توسط وزارتخانه در خارج از کشور زندگی می کنند

 

source: bascihukuk.com

 

 


گروه تجاری و سرمایه گذاری نورا

خرید، فروش و اجاره ملک، فروش اقساطی آپارتمان در ترکیه در آلانیا، آنتالیا و استانبول، مهندسین مشاور طرح های عمرانی، بازرگانی و مالی در ایران – ترکیه


 

خرید آپارتمان در استانبول

شرایط اقامت در ترکیه ۲۰۱۹

 

خرید، فروش و اجاره ویلا و آپارتمان در استانبول، آنتالیا، آلانیا، آنکارا، ازمیت، ازمیر و ...
مهندسین مشاور پروژه های عمرانی، بازرگانی، مهاجرتی و مالی در ایران، ترکیه، اسپانیا و آمریکا


شماره تماس ها:
۹۱۰۴۵۲۷۱۰۰ ۹۸+
۹۱۰۴۵۲۷۲۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۴۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۵۰۰ ۹۸+
۹۱۰۶۳۹۷۶۰۰ ۹۸+

2 دیدگاه ها

 • رحمان

  سلام برای اخذ ویزای کاردر ترکیه به چه حرفه ای بیشتر نیاز هست؟

  پاسخ
  • یعقوب نجاری

   سلام در ترکیه نیروی جوان مثل ایران زیاد هست و اگر شغل خاصی داشته باشی یا تخصص خاص می توان در شرکت های فنی جذب شد و مشغول بکار گردید ولی راحترین روش برای اخذ اجازه کار ۱٫ یا ثبت شرکت هست که برای سال اول بدون پیش شرط اجازه کار را صادر می کنند. ولی برای تمدید در سال اینده باید حداقل ۵ نفر ترک را بکار بگیرید ۲٫ روش دوم کار در شرکتهای توریستی یا فروش برای ایرانی هاست که به عنوان بازار یاب یا مترجم یا تور لیدر میشه راحت اجازه کار دریافت کرد.

   پاسخ

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت